PostHeaderIcon O NAMA, I ŠTO ZNAMO I ŠTO MOŽEMO UČINITI ZA VAS

"Zdravlje je najveće bogatstvo." (narodna)

Vaše zdravlje je u Vašim rukama, podložno Vašim navikama i Vašem ponašanju, a mi , za očuvanje i unaprjeđenje Vašeg zdravlja nudimo naše znanje, zalaganje i opremu.

Liječnik, vlasnik ordinacije, dr.med Željko Bakar osnovao je i počeo raditi u svojoj ordinaciji 1991. godine. Bila je to tada jedna od rijetkih privatnih ordinacija obiteljske medicine u Hrvatskoj.

Da bi što više znanja i sposobnosti ponudio pri očuvanju Vašeg zdravlja, Vaš liječnik je završio: specijalizaciju opće/obiteljske medicine i u okviru nje postdiplomski studij iz javnog zdravstva i socijalne pedijatrije, postdiplomsku edukaciju iz dijagnostičkog ultrazvuka , kardiologije i gastroenterologije, a i dalje sudjeluje u postdiplomskoj edukaciji i trajnom usavršavanju , sada i kao predavač.

Dakle, stručno smo osposobljeni za zdravstvenu skrb od novorođenačke dobi do duboke zrelosti naših pacijenata.
Svoja postignuća ne čuvamo za sebe , već objavljujemo znanstvene radove na simpozijima struke i sudjelujemo u postdiplomskoj nastavi budućih liječnika specijalista obiteljske medicine.

Uz znanje, za kvalitetan rad, potrebna je i adekvatna oprema koja može brzo i učinkovito potpomoći zaokruživanju dijagnostičkog i terapeutskog procesa. Zbog toga smo se opremili laboratorijem, kompjutoriziranim EKG-om, spirometrom, ultrazvukom, elektrokauterom, terapeutskim laserom, elektrostimulatorom, inhalatorom, gastroskopom, kolonoskopom, anoskopom …

Radno vrijeme i organizaciju rada podredili smo vašim potrebama , a naša medicinska sestra Brlić Danica već je kontinuirano 16 godina s vama i uvijek spremna na uslugu, stručni savjet, dogovor o pregledu, prijevozu, naručivanju i slično. Ona je Vaša domaćica u ordinaciji.

Našim upisanim pacijentima i dalje nudimo usluge u okvirima pravila HZZO-a, besplatne usluge kompletne opreme za upisanu djecu do 15 godina, te prihvatljive cijene za ostale neugovorene usluge. I nadalje ćete u našoj ordinaciji biti redovito opskrbljivani potrebnim injekcijama i sanitetskim materijalom.

Dio našeg vremena će i nadalje biti posvećen i neupisanim pacijentima, jer naše usluge na slobodnom zdravstvenom tržištu traže pacijenti od Osijeka do Šolte. a to je stoga što možemo i znamo pružiti najracionalnije rješenje zdravstvenih problema iz " šume" medicinskih nalaza ili dati najsvrsishodniji savjet.

O našem značenju u hrvatskoj medicini svakako govori i naša suradnja s Medicinskim fakultetom, gdje je Vaš liječnik promoviran u Naslovnog predavača i liječničkog mentora, te sudjeluje u edukaciji studenata, liječnika stažista i liječnika na specijalizaciji iz obiteljske medicine pa ćete imati priliku da o vašem zdravlju brinu i liječnici tijekom dodiplomskog i postdiplomskog obrazovanja.

Naš pristup očuvanja Vašeg zdravlja prepoznat je u stručnim udrugama i skupovima, vidljiv kroz naš znanstveni rad, a i iz broja i zadovoljstva naših pacijenata.

Vaš liječnik:
Željko Bakar, dr. med.
Specijalista obiteljske medicine
s posdipl. edukacijom iz dijagnostičkog ultrazvuka
Mentor , Naslovni predavač Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu